Chất tẩy trắng OB1, KSN, OB127

Đặt mua hàng

Bột tẩy trắng nhựa.

Hiện nay công ty chúng tôi chuyên cung cấp chất tẩy trắng cho sản phẩm nhựa phù hợp với các loại nền nhựa: ABS,PP,PE,HDPE,PVC.
Với các loại tẩy có tên như sau:
+Bột tẩy trắng OB1 -120
+Bột tẩy trắng OB1- Y
+Bột tẩy trắng OB1- 2
+Bột tẩy trắng OB1- N
+Bột tẩy trắng KSN
+Chất tăng trắng huỳnh quang OB-1
+Chất siêu tẩy OB 127
+Chất tẩy trong OB 127A
+Chất tẩy trắng FP127 N (dùng cho PVC)

Bình luận

Chưa có bình luận

Vui lòng bình luận “Chất tẩy trắng OB1, KSN, OB127”