Dung môi methanol có công thức hóa học là CH3OH (viết tắt MeOH) là loại rượu đơn giản nhất. Hay được gọi là rượu metylic hay methyl alcohol – một hợp chất hóa học hữu cơ được sử dụng vì mục đích thương mại trong suốt những năm qua với số lượng ngày càng tăng vọt …

CAS No.: 557-05-1 Molecular formula: C36H70O4Zn Structural formula: Standard: HG/T3667-2000 Properties and Uses Properties: White fine powder, insoluble in water, can be decomposed into stearic acid and corresponding salts in hot strong acid.. Uses: In cosmetic, plastic, machinery, rubber, paint and ink industry as a lubricant, slipping agent, thermal stabilizer, release agent and accelerator, etc.. Physical and …