Ứng viên có nhu cầu tìm việc phù hợp với năng lực bản thân, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form bên dưới và gởi đến chúng tôi. Sau khi chúng tôi xem xét. nếu nhận thấy phù hợp với vị trí cần tuyển dụng, chúng tôi sẽ liên hệ lại ứng viên sớm nhất có thể qua email hoặc điện thoại. Trong trường hợp chúng tôi không phản hồi email, có nghĩa là chúng tôi chưa có chu cầu tuyển dụng vị trí bạn ứng tuyển.

Nhập mã kiểm tra captcha