Thành phần hóa học: 20% Tetrakis[methylene-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] methane Tris (2,4-di-tert-butylphenyl) phosphite. Đặc tính và sử dụng:  Sử dụng chất kháng tia cực tím cho sản phẩm nhựa giúp hạn chế và ngăn ngừa tác động gây thoái hóa do bởi tia cực tím cho nhựa và các thành phần có trong nhựa ( màu, phụ gia, …